Vliv umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082

Title Alternative:Influence of artificial and natural aging on the mechanical properties of welds of hardenable aluminum alloys AW 6082
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o vlivu umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082. Obecně slitiny hliníku jsou hned po slitinách železa nejpoužívanějšími konstrukčními materiály dneška. Je to dáno zejména jejich vhodnými vlastnostmi, mezi které patří například dobrá odolnost vůči korozi, nízká měrná hmotnost, dobrá svařitelnost v inertních ochranných plynech a dostačující mechanické vlastnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány metody využívané při svařovaní hliníkových slitin. Dále je zde popsána svařitelnost různých hliníkových slitin, způsob tepelného zpracování vytvrditelných slitin hliníku s ohledem na testovanou slitinu hliníku AW 6082. Nechybí zde i nejdůležitější technické informace o zkoumané slitině hliníku AW 6082. 
 Cílem experimentální části bylo zjistit, jaký vliv má přirozené a umělé stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u slitiny hliníku AW 6082. Byl navržen postup realizace experimentu, který lze rozdělit na tři části. Prvním úkolem bylo navrhnout vhodné parametry pro vícevrstvé svary, druhým úkolem bylo zjistit vliv svařovacího procesu na změnu mechanických vlastností v tepelně ovlivněné oblasti a třetím úkolem bylo posouzení a vyhodnocení vlivu umělého a přirozeného stárnutí na změnu vlastností v tepelně ovlivněné oblasti. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí měření tvrdosti v oblasti svaru, TOO i v základním materiálu.
Description
61 stran, 34 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
aluminium alloys, electric welding, slitiny hliníku, svařování elektrickým obloukem
Citation
ISSN
ISBN
Collections