Komplexní péče o pacienta po amputaci dolní končetiny

Title Alternative:Complex care for pacients after down limbs amputation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The amputation of a leg has a major impact on the body, both physically and mentally. It is therefore essential that hospital nursing care is comprehensive and that nursing staff take care to satisfy all the patient´s needs, show empathy, and do not overlook the mental aspects. In the theoretical part of the work I have focused primarily on describing the concept and basic characteristics of amputation. Also it tries to present the principles of rehabilitative nursing, elaborate on the nursing process, and, last but not least, the role of orthopaedic prostheses. Finally it discusses the possibility of an active life after an amputation. In the research part it tries to find out how well patients were informed about compensatory aids and care for the stump, as well as how their handicap affects their life.
Amputace dolní končetiny je velkým zásahem do organismu, jak po stránce fyzické, tak i psychické. Proto je nezbytně nutné, aby ošetřovatelská péče v nemocnici byla komplexní, aby ošetřovatelský personál dbal na saturaci veškerých potřeb pacienta, byl empatický a neopomíjel psychiku. Teoretická část se zaměřuje především na seznámení s pojmem amputace, s její základní charakteristikou. Dále se snaží přiblížit zásady rehabilitačního ošetřovatelství, rozpracovat ošetřovatelský proces a v neposlední řadě také činnost Ortopedické protetiky. Nakonec se zmiňuje o možnostech aktivního života po amputaci. Ve výzkumné části byla zjišťována především informovanost pacientů o kompenzačních pomůckách a péči o pahýl a také jakým způsobem jejich handicap ovlivní jejich dosavadní život.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 77 s., 13 s. přílohy
Subject(s)
amputation of a leg, rehabilitation and rehabilitative nursing, stump care, rehabilitative exercises, nursing process, orthopaedic prosthesis, prosthetic leg, active life with prosthesis, amputace dolní končetiny, rehabilitace a rehabilitační ošetřovatelství, péče o pahýl, rehabilitační cvičení, ošetřovatelský proces, ortopedická protetika, protézy dolní končetiny, aktivní život s protézou
Citation
ISSN
ISBN