Process optimization by proper selectionof batch sizes.

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá procesní optimalizací volby výrobních dávek ve společnosti KAMAX, s.r.o. pomocí analýzy současného stavu výrobního systému a aplikací různých modelů stanovování výrobních dávek. Optimalizované velikosti výrobních dávek jsou vybrány na základě simulace a validace výpočtových analytických modelů pomocí simulačního nástroje. Pro potřeby praktické části je však nejprve zpracována teoretická část obsahující analytické metody stanovování výrobních dávek a postup validace a simulace.Validace simulace je založena na stanovení ceny za skladovací plochu jako plochu výrobní s ohledem na možný potenciál využití této plochy pro přidávání hodnoty, spíše než pro skladování. Na základě stanovení ruzného koeficientu alfa - poměru přidávajícího hodnotu, jsou navrženy různé výrobní dávky a tím optimalizován výrobní systém. Na závěr jsou doporučeny hodnoty výrobních dávek na základě vybraných modelů.
The work presented in this thesis deals with process optimization by proper selection of manufacturing batch sizes for the company KAMAX, s.r.o. and the company's current production system is studied, and optimal manufacturing batch size is determined by computing the production parameters using various manufacturing batch optimizing methods.An optimal manufacturing batch is selected by simulating and validating the analytically computed models in simulation software. In order to understand the practical work done in the analytical, simulation and validation process, a theoretic chapter is established as well. In this thesis work, the results explain the idea of converting the company's current inventory facility into a production facility to increase the productivity and profit to area ratio of the company. And by running the production with the newly defined optimal manufacturing batch and reduced alpha value, the company's production system is optimized.
Description
Subject(s)
Optimalizace procesů, kapacitní výpočty, modely stanovování velikosti výrobních dávek, analýza produktového portfolia, optimalizace výrobních dávek, Process optimization, Capacity equation, Models to select optimal manufacturing batch sizes, Production portfolio analysis, Lot sizing, Optimization of production batches.
Citation
ISSN
ISBN
Collections