Lom spojovacího hřídele kompresoru

Title Alternative:FRACTURE OF A COMPRESSOR CONNECTING SHAFT
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with issues of failure analysis. The theoretical part deals with the literary research of current knowledge in the field of fractography, including the theoretical basis of crack propagation in terms of fracture mechanics. The experimental section deals with the application of this knowledge to identify the source and description of a specific shaft fracture.
Tato bakalářská práce řeší problematiku analýzy poruch. Teoretická část se věnuje literárnímu průzkumu současných poznatků v oblasti fraktografie, včetně teoretického základu šíření trhliny z pohledu lomové mechaniky. Experimentální část se pak zabývá aplikací získaných poznatků při zjišťování příčiny porušení a popisu mechanismu lomu konkrétního hřídele.
Description
katedra: KMT; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 53 s. (59 733 znaků)
Subject(s)
fractography, metallography, fracture mechanics, crack, fracture, fatigue, sem, fraktografie, metalografie, lomová mechanika, trhlina, lom, únava, sem
Citation
ISSN
ISBN
Collections