Ošetřovatelská péče u pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu

Title Alternative:Nursing Care of the Patient with Diabetes Mellitus Type 2
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na onemocnění diabetes mellitus druhého typu. Zkoumá výskyt komplikace diabetická noha u respondentů ve věku 45-75 let, kteří se s diabetes mellitus léčí různě dlouhou dobu. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda jsou pacientům s touto diagnózou prohlíženy u lékařů (obvodního lékaře a diabetologa) dolní končetiny, jak jsou respondenti informováni o metodách prevence a léčby diabetické nohy. K získání dat byla použita metoda dotazníku, kdy pacienti hospitalizovaní na oddělení cévní chirurgie, onkochirurgie a všeobecné chirurgie KNL, a.s. tyto dotazníky vyplňovali. Na základě zjištěných výsledků bych ráda zvýšila povědomí pacientů o nutnosti prohlížení dolních končetin a metodách prevence vzniku diabetické nohy pomocí brožury, která tyto informace obsahuje
Description
58 stran, 22 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
diabetes mellitus, diabetes mellitus
Citation
ISSN
ISBN