Akustická emise magnetických impulsů metody bodového pólu

Title Alternative:Acoustic emition of magnetic pulses method of magnetic point pole.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Graduation theses deal with a method of contactless supersound EMAT, acoustic emition and the method of magnetic point pole. The mission is to find the relations in order to call a mechanic waves by the help of a magnetic field in a ferromagnetic body. The aim of this work is to read the acoustic emitions of the magnetic impulses of the device DOMÉNA and evaluate the aplication possibilities.
Diplomová práce pojednává o metodě bezkontaktního ultrazvuku EMAT, akustické emise a metodě magnetického bodového pólu. Úkolem je naleznout vztahy pro vyvolání mechanických vln magnetickým polem ve feromagnetiku. Cílem práce je snímání akustické emise magnetizačních impulsů přístroje DOMÉNA a zhodnotit možnosti aplikací.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD; rozsah: 63 s. , 3 s. obr. příloh
Subject(s)
magnetic field, magnetic structuroscopy, method of magnetic point pole, supersound, acoustic emition, magnetické pole, magnetická strukturoskopie, metoda magnetického bodového pólu, ultrazvuk, akustická emise
Citation
ISSN
ISBN
Collections