Vliv vybraných technologických parametrů na užitečný výkon při soustružení

Abstract
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu vybraných technologických parametrů na užitečný výkon při soustružení pomocí třífázového analyzátoru výkonu DW 6069 a dynamometru Kistler. Souběžně byl také zjišťován vliv těchto parametrů na drsnost povrchu.
The bachlelor thesis is focused on examination of influence of selected technological parameters on useful power during turning with three-phase performance analyzer DW 6069 and dynamometr Kistler. Concurrently was also investigated influence of these parameters on surface roughness.
Description
Subject(s)
obrábění, užitečný výkon, soustružení, drsnost povrchu, machining, useful power, turning, surface roughness
Citation
ISSN
ISBN
Collections