Přemostění na malých vodních tocích v záplavových oblastech

Title Alternative:The possibilities of bridging the small water streams in the floodplains
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the possibilities of bridging the small water streams in the floodplains. The theoretical part of the thesis describes different bridge constructions including the piers. There is a basic overview of the profile runway where is graphically illustrated the relation between the speed and the flow. The flow was simulated in chosen lokality. The hydrodynamical similarity for the examination of the models piers is described in the hydrodynamic reservoir. In the chosen lokality, a simulation of flow in the hydrodynamical reservoir. Was clone The thesis are closed with the comparison of different backwash behind variant profile bridge piers.
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti přemostění na malých vodních tocích v záplavových oblastech. V teoretické části jsou popsány jednotlivé konstrukce mostů, včetně jejich pilířů. Je zde základní přehled průřezů koryt, u kterých je graficky znázorněna závislost rychlosti na průtoku. Byla vybrána lokalita, na kterou se práce soustředila, a bylo nasimulováno proudění v této lokalitě. V práci je teoreticky popsaná hydrodynamická podobnost pro ověření modelů pilířů v hydrodynamické vaně. Byla provedena simulace proudění v hydrodynamické vaně ve vybrané lokalitě. Závěrem byly porovnány jednotlivé úplavy za různými průřezy mostních pilířů.
Description
katedra: KEZ; přílohy: CD ROM; rozsah: 46 s
Subject(s)
hydrodynamic analogy, simulation of flow, floxpress, hydrodynamic reservoir, bridge piers, flow, hydrodynamická analogie, simulace proudění, floxpress, hydrodynamická, vana, mostní pilíře, proudění
Citation
ISSN
ISBN
Collections