Analýza vad svarů a jejich příčin při obloukovém svařování MAG

Title Alternative:Analysis of weld defects and their causes during arc welding MAG
Abstract
Bakalářská práce se věnuje příčinám vzniku vad ve svarech při svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou v závislosti na nastavení svařovacích parametrů a volbě postupu svařování. V bakalářské práci jsou, pospány základy svařování a také metodika hodnocení jakosti svarů při svařování. Experimentální část bakalářské práce je zaměřena na příčiny vzniku vad a jejich možnost odstranění při změně svařovacích parametrů. V závěru je uvedeno vyhodnocení nejlepších parametrů pro jednotlivé metody.
Description
40 stran :ilustrace (některé barevné) +1 CD-ROM
Subject(s)
electric welding, svařování elektrickým obloukem
Citation
ISSN
ISBN
Collections