Ošetřovatelská péče o klienty/pacienty po amputaci dolní končetiny

Title Alternative:Nursing care by clients/patients after an amputation of a lower limb
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce na téma ''Ošetřovatelská péče o klienty/pacienty po amputaci dolní končetiny'' je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je popsána problematika amputace dolní končetiny od základních pojmů, přes předoperační přípravu, RHB až po protetiku. Výzkumná část má za cíl zmapovat a vyhodnotit kvalitu ošetřovatelské péče o amputovaný pahýl, oblast edukace a případné překážky v edukaci nemocného a zjistit existenci pracovního postupu či standardu ošetřovatelské péče k dané problematice. Výzkum byl prováděn v nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a v Krajské nemocnici Liberec, a.s. K získání informací byl použit dotazník, který byl distribuován všeobecným sestrám jmenovaných nemocnic. Výsledky výzkumu jsou zpracovány do tabulek a grafů. Bylo prokázáno, že zdravotní sestry znají a dodržují zásady péče o nemocné po amputaci dolní končetiny.
Description
74 s., 20 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, amputace dolních končetin, nursing care, lower extremities amputation
Citation
ISSN
ISBN