Vliv klimatického stárnutí na abrazivní opotřebení PHBV biokompozitů s odpadním přírodním plnivem

Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu klimatického stárnutí na abrazivní opotřebení biokompozitních struktur na bázi PHBV a přírodních odpadních plniv ve formě mleté, resp. nemleté kávové sedliny a mletých rýžových slupek. V práci je současně hodnocen vliv koncentrace (10, 15 a 20) % a velikosti částic přírodních odpadních plniv na abrazivní odolnost. Opotřebení je realizováno na zařízení Taber Abraser a následně vyhodnoceno metodou úbytku hmotnosti, úbytku objemu a profilometrickým měřením. Výsledky měření hmotnostní a objemovou metodou poukazují na zlepšení odolnosti vůči opotřebení po klimatickém stárnutí. Profilometrická metoda se pro hodnocení abrazivního opotřebení projevila jako nevhodná z důvodu vysokého rozptylu měřených hodnot.
The diploma thesis deals with the evaluation of the influence of climatic ageing on the abrasive wear of biocomposite structurec based on PHBV and natural waste fillers in the form of ground or unground coffee grounds and ground rice husks. In this work, the effect of (10, 15 and 20) % concentration and particle size of natural waste fillers on the abrasion resistence is simultaneously evaluated. This wear is carried out on a Taber Abraser and subsequently evaluated by weight loss, volume loss and profilometry. The results of weight and volume methods indicate an improvement in wear resistence after climatic ageing. The profilometric method proved unsuitable for the assessment of abrasive wear due to the high scatter of the measured values.
Description
Subject(s)
biopolymery, biokompozity, přírodní odpadní plniva, kávová sedlina, rýžové slupky, PHBV, Taber Abraser, abrazivní opotřebení
Citation
ISSN
ISBN
Collections