Zásady ošetřovatelské péče o pacienta s permanentním močovým katétrem z pohledu všeobecné sestry

Title Alternative:Principles of nursing take care of patient with permanent urinary catheter from general sister's point of view
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce pojednává o vybrané problematice derivace moči. Zaměřuje se na permanentní močovou katetrizaci. V teoretické části práce jsou komplexním způsobem zpracovány dostupné teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Empirická část práce zjišťuje znalosti všeobecných sester v problematice derivace moči.
Description
92 s., 31 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, nursing care
Citation
ISSN
ISBN