Návrh konstrukce mokréhoodlučovače prachu

Abstract
Cílem této práce je návrh a následné vytvoření 3D modelu funkčního prototypu mokrého odlučovače prachových částic. Hlavní náplní je vytvoření teoretického návrhu zařízení na základě patentové rešerše již existujících technologických řešení a následné ověření funkčnosti pomocí numerických simulací proudění. Dalším cílem práce byla ekonomická kalkulace jednotlivých komponentů prototypu v návaznosti na požadavky zadavatelské firmy a následné konzultace výsledného řešení.
Overal goal of this paper is to design functional 3D model of wet type dust collector. Core component is creation of theoretical framework based on patent research and its subsequent verification by fluid dynamic numerical simulation. Other goals includes key elements like component calculation based on economic factors proposed by contracting company and final consultation of resultant design.
Description
Subject(s)
Čištění vzduchu, odlučovač prachu, prach, mokré čištění, simulace, Air cleaning, dust collector, dust, wet cleaning, simulation
Citation
ISSN
ISBN
Collections