Model podvozku osobního automobilu pro simulaci přejezdu nerovnosti

Abstract
Tato práce pojednává o tvorbě výpočtového modelu podvozku osobního automobilu pro simulaci přejezdu příčné nerovnosti na vozovce. V rešeršní části jsou popsány systémy zavěšení použité v modelu a softwary pro tvorbu modelů. V praktické části je popsána struktura výpočtového modelu a jeho stavba. Ve validační části je popsáno provedení fyzického testu s měřením, které slouží k validaci modelu. Práce je zakončena citlivostní analýzou.
This thesis work is about the creation of computational model of a car suspension for simulation of drive over a transversal obstacle. In research part are stated suspension systems further used in model and softwares for creation of suspension models. In work part the structure and build of model is defined. In validation part is descripted execution of physical test with measurements used to validate the model. Work is closed with a sensitivity analysis.
Description
Subject(s)
Výpočtový model automobilu, Podvozek, Validační zkouška, příčná nerovnost
Citation
ISSN
ISBN
Collections