Rozdíly v metodice a rozsahu poskytování první pomoci v civilním a vojenském prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem hlavních rozdílů v poskytování první pomoci v civilním a vojenském prostředí. Předpokládá se značná rozdílnost v poskytování první pomoci, využívání odlišných pomůcek a rozdílnost traumat v obou prostředí. Všechny znalosti, získané analýzou dokumentů, si studentka ověřila metodou pozorování postupů první pomoci a experimenty v průběhu praktického zdokonalovacího výcviku TCCC (tactical combat casualty care) u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, kam pravidelně docházela.
The bachelor's thesis deals with the description of the main differences in the provision of first aid in a civilian and military environment. Considerable differences in the provision of first aid, the use of different aids and differences in trauma in both environments are assumed. The student verified all her knowledge by the method of observing first aid procedures during the TCCC (tactical combat casualty care) training at the 31st Radiation, Chemical and Biological Protection Regiment in Liberec, where she regularly attended.
Description
Subject(s)
První pomoc, Vojenské prostředí, Civilní prostředí, TCCC
Citation
ISSN
ISBN