Nedestruktivní měření hloubky a tvrdosti povrchově kalených vrstev

Title Alternative:NON-DESTRUCTIVE MEASUREMENT OF DEPTH AND HARDNESS OF SURFACE HARDENED LAYERS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor´s work is focused on problems of non-destructive methods of measurement of depth and hardness of surface hardened layers. There are performed proposals of these methods for characteristic machine components like camshaft or crankshaft. There were used principles of ultrasonic and magnetic non-destructive measurement.
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivních metod měření hloubek a tvrdostí povrchově kalených vrstev. Jsou zde provedeny návrhy těchto metod přímo pro charakteristické strojní součásti jako je vačková hřídel nebo kliková hřídel. Byly zde využity principy ultrazvukového a magnetického nedestruktivního měření.
Description
katedra: KMT; rozsah: 67 s., 9 s. obr. příloh
Subject(s)
non-destructive testing, surface hardening, hardness measurement, depth of hardening, ultrasound, magnetic methods, nedestruktivní zkoušení, povrchové kalení, měření tvrdosti, hloubka zakalení, ultrazvuk, magnetické metody
Citation
ISSN
ISBN
Collections