Vliv řezných podmínek na kvalitu broušených vysoko-pevnostních ocelových součástí podvozkových noh letounů ve firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Title Alternative:Influence of cutting conditions to the quality grinded high-strength steel components of aircraft landing gears in AERO Vodochody AEROSPACE a.s company
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem procesu broušení chromové vrstvy na vysoko-pevnostních ocelových součástech podvozkových noh letounů a vlivu řezných podmínek na jejich kvalitu. Cílem experimentální části je stanovení optimálních řezných podmínek při broušení chromové vrstvy s hlavním zřetelem na hodnocení parametrů drsnosti povrchu dílů, magnetoelastického parametru, strojní časy a výrobní náklady. Bakalářská práce na základě výše uvedených kritérií hodnotí proces broušení vysoko-pevnostních ocelových součástí. Dle výsledků provedených hodnocení je vybrána optimální varianta řezných podmínek pro proces broušení chromové vrstvy.
Description
59 stran, 18 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
grinding, engineering production, high-strength steels, broušení, strojírenská výroba, vysokopevnostní oceli
Citation
ISSN
ISBN
Collections