Syndrom vyhoření v práci zdravotní sestry

Title Alternative:Burn out syndrome in nurse´s work
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the thesis is to analyse the burnout syndrome within the nursing field. The abstract summarizes the fundamental theroetical issues concerning the syndrome at a workplace. The result of the survey conducted via questionnaries reveals that the most significant factor contributing to the extent of the burnout effect depends on the kind of ward in which a nurse works. Having analysed and compared the results of the survey, the conclusion is that the ARO ward and the surgery intensive care unit (JIP) are affected most significantly. The most important factor which leads to the burnout effect is the demanding nature of the work combined with the higher rate of medical cases. On the contrary the level of education doesn´t lead to the burnout effect. The survey was conducted at the ARO unit, the surgery intensive care unit (JIP), the children ward and the internal ward of different hospitals.
Bakalářská práce je zaměřena na výskyt syndromu vyhoření u zdravotních sester. V teoretické části jsou na základě prostudované literatury shrnuty poznatky o syndromu vyhoření, stresu a stresových situacích v souvislosti s vykonáváním profese zdravotní sestry. Závěrem teoretické části jsou popisovány možnosti prevence syndromu vyhoření. Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, že na vznik syndromu vyhoření má nejvýraznější vliv dané oddělení. V tomto případě je to oddělení ARO a chirurgie JIP, kde byl zjištěn nejvyšší výskyt faktorů, přispívajících ke vzniku syndromu vyhoření, oproti ostatním zkoumaným oddělením. Na rozvoj syndromu vyhoření se naopak nepodílí faktor výše dosaženého vzdělání. Vše je doloženo přehlednými grafy ve výzkumné části. Východiskem průzkumného šetření bylo oddělení ARO, chirurgie JIP, dětské a interní oddělení.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 75
Subject(s)
burnout effect, stress and workload, nursing, nursing work organization, workplace, prevention and elimination of the burnout effect, syndrom vyhoření, stres a pracovní zátěž, profese sestry a organizace práce sester, pracovní prostředí, prevence a náprava vyhoření
Citation
ISSN
ISBN