Posouzení stabilizačního účinku minišroubků používaných pro uchycení kraniálních implantátů

Title Alternative:Assessment stabilizing effect miniscrews used for attachment of cranial implants
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with designing testing methodology of sample-miniscrew and consequently its use for experiments. The methodology is designed to respect the principle of testing mechanical properties of fixation of orthopedic implants ?implant pushout and pullout tests? [14]. Performing experiments to obtain information on the dependence of the applied force on the feed rate and the accumulated strain energy in the sample. Using finite element analysis on the sample-miniscrew for each of the materials, we obtain information on the possible behavior of the system under "ideal" conditions. Subsequently, optimal material will be evaluated for use in the manufacture of individual compensation.
Práce se zabývá navržením metodiky testování systému vzorek-minišroub a následně její využití pro experimenty. Metodika je navržena tak, aby respektovala zásady testování mechanických vlastností fixace ortopedických implantátů ?implant pushout and pullout tests? [14]. Provedením experimentů se získají informace o závislosti aplikované síly na posuvu a také o akumulované deformační energii ve vzorku. Následně použitím analýzy metodou konečných prvků (dále MKP) na systému vzorek-minišroub, pro každý z materiálů, získáme informace o možném chování systému za ?ideálních? podmínek. Následně bude vyhodnocen optimální materiál pro využití k výrobě individuálních náhrad.
Description
katedra: KMP; přílohy: CD; rozsah: 62
Subject(s)
implant, miniscrew, miniplates, finite element method, fixation, individual compensation, implantáty, minišroub, minidlahy, metoda konečných prvků, fixace, individuální náhrady
Citation
ISSN
ISBN
Collections