Simulační výpočty tuhnutí a chladnutí odlitků jako nástroje pro zvýšení kvality výroby pístních kroužků z litiny s lupínkovým grafitem

Title Alternative:Simulation calculations of solidification and cooling of castings as tools for increased quality production of cast iron piston´s rings of the flake graphite
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá simulačními výpočty tuhnutí a chladnutí odlitků jako nástroji pro zvýšení kvality výroby pístních kroužků z litiny s lupínkovým grafitem. Práce se skládá ze dvou základních částí (teoretická a experimentální). Teoretická část popisuje základní charakteristiku slévárenských formovacích směsí, příčiny poškozování bentonitu v jednotných formovacích směsích a jejich oživování. Dále se pak práce věnuje použitému materiálu litině a případným vadám odlitků. Experimentální část je zaměřena na navržení variant a provedení simulačních výpočtů pomocí softwaru Magma5, týkajících se odlévání pístních kroužků ve slévárně litin Buzuluk a.s.. Současně tato kapitola obsahuje zhodnocení dosažených výsledků simulace celého procesu lití, včetně plnění dutiny formy, tuhnutí, chladnutí a následné vyhodnocení degradace bentonitu v použité formovací směsi. Dále práce řeší problematiku porovnání vad zjištěných na základě výsledků simulačního výpočtu a vad nalezených na reálných odlitcích ve slévárně litin Buzuluk, a.s.
Description
86 stran, 12 stran příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
foundry moulding mixes, modeling and simulation, slévárenské formovací směsi, modelování a simulace
Citation
ISSN
ISBN
Collections