Zařízení pro výrobu kruhového filtru

Title Alternative:Device for the production of circual filter
Abstract
Tato práce je zaměřena na navržení a zkonstruování strojního zařízení pro výrobu kruhového filtru, jehož filtrační vložka je vyrobena z netkané textilie. Při návrhu strojního zařízení můžeme zohlednit i lidský člen, který je v součastné době téměř při každé výrobě filtrů. Filtrační vložka z netkané textilie je velmi křehké konstrukce, tudíž se bude muset dbát na opatrnost při manipulaci, anebo zde použít díl, který zajistí ochranu filtrační vložky, aby nedošlo k jejímu poškození či nevratné deformaci. Důležitým faktorem při výrobě kruhového filtru je zajištění průtoku vzduchu pouze skrz filtrační vložku a nikoliv okolo filtrační vložky, kde by nebylo možné zachytit veškeré nečistoty. Závěrem práce bude souhrn vlastností stroje a možné body při optimalizaci či zkoušky funkčnosti stroje.
Description
37 s. :obr. +sam. příloha + CD ROM
Subject(s)
machine equipment, filtration, strojní zařízení, filtrace
Citation
ISSN
ISBN
Collections