Aplikace elektrické impedanční tomografie v medicíně

Abstract
Elektrická impedanční tomografie je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkání a vnitřních struktur těla. Cílem práce je seznámit se s touto technikou a aplikovat ji na 6 různých typů tkání a na základě zkušeností s přístrojem navrhnout a vytvořit praktické cvičení pro studenty, aby se mohli i oni v rámci předmětu Tomografické zobrazovací systémy blíže seznámit s touto metodou.
Electrical impedance tomography is a non-invasive medical technique which uses low-frequency electrical currents for imaging of the electrical properties of tissues and internal body structures. The goal of this work is to get acquainted with this technique and to apply it to 6 different types of tissues and based on the experience with the device to create a practical exercise for students, so they could get familiar with this method especially in the subject Tomographical imaging techniques.
Description
Subject(s)
elektrická impedanční tomografie, bioimpedance, konduktivita, electrical impedance tomography, bioimpedance, conductivity
Citation
ISSN
ISBN