Prevence vzniku dekubitů u pacientů/klientů

Title Alternative:The Prevention of the Creation of Decubituses of Patients
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the prevention of pressure sores creation, which is a very extensive nursing problem. There is a complete overview of this issue contained in the theoretical part. Also anatomy and physiology of cutaneous system, definition of term decubitus and creation risk factor are found here. It also includes general overview of pressure sores prevention like necessity of proper nutrition, hygiene, positioning using external tools and blocking of exterior mechanical effects. The research part is mainly focused on knowledge of nurses working in KNL a.s. in the prevention of creation of pressure sores and status of nurses to use anti-decubitus devices. The research was conducting in departments where more frequent hospitalizations of at-risk and immobile patients / clients were expected.
Tato závěrečná bakalářská práce pojednává o prevenci vzniku dekubitů, která je velice rozsáhlým ošetřovatelským problémem. V teoretické části je obsažen ucelený přehled této problematiky. Nachází se zde anatomie a fyziologie kožního ústrojí, definice pojmu dekubitus a rizikové faktory vzniku. Práce dále zahrnuje všeobecný přehled prevence dekubitů, jako je nutnost správné výživy, hygieny, polohování za použití antidekubitních pomůcek a blokování zevních mechanických vlivů. Výzkumná část je zaměřena na znalosti všeobecných sester v KNL a.s. v prevenci vzniku dekubitů a postavení sester k používání antidekubitních pomůcek. Výzkum probíhal na odděleních, kde byly předpokládané častější hospitalizace imobilních a rizikových pacientů/klientů.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 84 s.
Subject(s)
decubitus, prevention, positioning, anti-decubitus devices, dekubitus, prevence, polohování, antidekubitní pomůcky
Citation
ISSN
ISBN