Vliv umělého stárnutí na mechanické vlastnosti pryže

Title Alternative:Effect of accelerated ageing on mechanical properties of rubber
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The study is focused on effect of the accelerated heat ageing (100°C) on mechanical properties of butadiene-styrene rubber (SBR). The friction coefficient is measured with Ball-On-Disk tribometer, relaxation and elongation is measured by tensile tests, Shore hardness and dynamic moduli are measured by DMA method. Material loses properties of tough material due to ageing and starts to behave like fragile materials. Values of dynamic moduli and hardness grow. The dumping, stress at break, deformation ability and friction coefficient decrease.
V práci je sledován vliv urychleného tepelného stárnutí (při 100°C) na mechanické vlastnosti butadien-styrenové pryže (SBR). Je měřen koeficient tření na tribometru typu Ball-On-Disk, relaxace a protažení tahovými zkouškami, tvrdost podle Shore (Sh-A) a dynamické moduly metodou DMA. Materiál vlivem stárnutí ztrácí vlastnosti houževnatého materiálu a začíná se chovat jako křehký. Hodnoty dynamických modulů a tvrdosti rostou. Snižuje se součinitel vnitřního tlumení, napětí při přetržení, schopnost deformace a klesá i koeficient tření.
Description
katedra: KMP; přílohy: 1 CD; rozsah: 66
Subject(s)
sbr, thermal ageing, dma, friction, relaxation, elongation, sh-a, sbr, tepelné stárnutí, dma, tření, relaxace, protažení, sh-a
Citation
ISSN
ISBN
Collections