Zdvihací zařízení pro invalidní občany u nákladního automobilu

Abstract
Práce se zabývá konstrukcí a výrobou zdvihacího zařízení pro invalidní občany u nákladního automobilu. Jsou rozebrány jednotlivé koncepce zdvihacích zařízení pro zdravotně postižené osoby. Podle požadavků tělesně postiženého řidiče je vypracována konstrukce zdvihacího zařízení do kabiny nákladního automobilu. Podle konstrukčního řešení je provedena výroba a montáž zdvihacího zařízení do vozidla. Na základě zkušeností z provozu zařízení je zpracována optimalizace konstrukce.
This work deals construction and manifacturing of truck lifting devices for disabled people. It describe individual concepts of lifting devices for disabled people. Construction of lifting devices is developer by the requirements for disabled truck driver. Construction and assembly of lifting device perfomed by the construction solution to the truck. Device design optimalization maked by the experiences of the device operation.
Description
Subject(s)
zdvihací zařízení, nákladní automobil, invalidní občan, jeřáb, Tatra, lifting device, truck, disabled person, crane, Tatra
Citation
ISSN
ISBN
Collections