Hodnocení technologie výroby vnitřních závitů pomocí tváření a obrábění

Title Alternative:The evaluation of manufacturing technology of internal thread by forming and cutting
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with a problem of how the internal thread manufacturing process may influence the mechanical properties of the thread, geometrical precision and economical seriousness. The static tensile test, microhardness test and the metallographic scratch pattern etching for visual comparison of progression of deformation fibres in the material were used to find the influence. The result of experimental measurement is the comparison of hardness along the thread profile in case of forming and cutting technology, comparison of the thread geometry with current economical seriousness of thread manufacturing on Rail F00R.L00.XXX in Bosch Diesel s.r.o company determined.
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu způsobu výroby vnitřního závitu na jeho následné mechanické vlastnosti, geometrickou přesnost a ekonomickou náročnost. Pro zjištění tohoto vlivu bylo využito statické zkoušky tahem, zkoušky mikrotvrdosti, a pro vizuální porovnání průběhu deformačních vláken v materiálu naleptáním metalografického výbrusu. Výsledkem experimentálního měření je porovnání tvrdosti po profilu závitu u tvářecí a obráběcí technologie, porovnání geometrie závitu s určením současné ekonomické náročnosti tvorby závitu na Railu F00R.L00.XXX ve společnosti Bosch Diesel s.r.o .
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50 s., 12 s. obr. příloh
Subject(s)
internal thread, geometrical precision, forming of internal thread, cutting of internal thread, vnitřní závit, geometrická přesnost, tváření vnitřního závitu, obrábění vnitřního závitu
Citation
ISSN
ISBN
Collections