Volba CAD/CAM systému pro návrh a výrobu forem

Abstract
Tato práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího CAD/CAM systému pro potřebu firmy zabývající se vstřikováním plastových dílů. Pro tento úkol se vytvořil seznam vhodných programů, které se následně testovaly, a pomocí vícekriteriální analýzy se zvolil nejvhodnější software.
This study is about finding the most suitable CAD/CAM system for a company dealing with an injecting a plastic parts. For this task a list of programs has been created, tested and then the best software has been chosen by a multi-criteria analysis.
Description
Subject(s)
CAD, CAM, vstřikovací forma, EDM technologie, CNC, konstrukce forem, elektroda, CAD, CAM, Injection mold, EDM technology, CNC, Mold design, Electrode
Citation
ISSN
ISBN
Collections