Vícestupňová převodovka pro elektromobily

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem vícestupňové převodovky pro elektromobily. Cílem této práce je návrh vícestupňové převodovky pro vozidlo s elektrickým pohonem. Tento návrh bude využit na Katedře vozidel a motorů Technické Univerzity v Liberci. Dále je v práci proveden rozbor jiných řešení vícestupňových převodových ústrojí elektrických vozidel.
This Diploma thesis deals with the design of a multistage gearbox for electrics vehicles. The aim of this work is to design a multistage gearbox for a vehicle with electric drive. This proposal will be used for Department of Vehicle and Engines Technical University in Liberec. Further analysis of other solutions of multistage transmissions for electric vehicles is performed.
Description
Subject(s)
převodovka, elektromotor, elektromobil, řazení, transmissions, electric motor, electric vehicle, gear shift
Citation
ISSN
ISBN
Collections