Myslíme na stáří?

Title Alternative:Are We Thinking of Old Age?
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is focuses on the main problems: aging and old age. Problems of this thesis are viewed from the medical, social, psychological a preventive angle. Ideas of the thesis closely related to the preparation for old age as the best way to higher life quality in the future. This thesis is divided into two main parts: theoretical part and practical one. The theoretical part deals with definitions of aging and old age, the basic concepts, changes that accompany the aging process, the development of geriatric nursing, the most common nursing issues and disorders of old age and also overall preparation for a successful old age. The practical part consists of two versions of surveys and the inquiry. The first variant of the questionnaire survey is aimed and designed for patients/clients over 50 years old, to find if they are preparing for old age or not and if so, how. The primary goal of the second questionnaire survey is determinate whether or not geriatric healthcare professionals are preparing at their own old age, on the basis of professional experience from the healthcare sector and what kind of preparation method prevails between respondents. The survey in the form of inquiry reveals healthcare worker?s doubts about their own old age.
Bakalářská práce se věnuje problematice stárnutí a stáří, na které nahlíží z úhlu zdravotnického, sociálního, psychologického a preventivního. S touto problematikou úzce souvisejí přípravy na stáří, které jsou tou nejvhodnější cestou k zajištění vyšší kvality života v pozdním věku. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Část teoretická se zabývá definicemi stárnutí a stáří, základními pojmy gerontologie a geriatrie, biologickými, psychickými, ale i sociálními změnami doprovázejícími stáří, počátkem vývoje geriatrického ošetřovatelství, nejčastějšími ošetřovatelskými problémy a také poruchami ve stáří a v neposlední řadě i možnostmi příprav na úspěšný a kvalitní život ve stáří. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření zhotovené ve dvou variantách a také anketa. Hlavním cílem první varianty dotazníkového šetření, určeného pacientům/klientům nad 50 let věku, je zjistit, zda se připravují na vlastní stáří či nikoliv a jakým způsobem. Prvotním cílem druhé varianty dotazníkového šetření, určeného zdravotnickým pracovníkům z geriatrického odvětví zdravotní péče, je odhalit, zda se připravují na vlastní stáří na základě profesních zkušeností s péčí o seniory a jaký způsob příprav u těchto respondentů převažuje. Výzkumné šetření ve formě ankety odhaluje obavy zdravotnických pracovníků z vlastního stáří.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 77 s.
Subject(s)
aging, old age, geriatrics, gerontology, changes in old age, history, nursing, problems and disorders in old age, preparing for retirement and old age, stárnutí, stáří, geriatrie, gerontologie, změny ve stáří, historie, ošetřovatelské problémy a poruchy ve stáří, přípravy na stáří
Citation
ISSN
ISBN