Profesní organizace v kontextu se zdravotnickým záchranářstvím

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice profesních organizacízdravotnických záchranářů. Jedná se o teoretickou práci, cílem které je popsat profesníorganizace v kontextu se zdravotnickým záchranářstvím v České republice a mimo ni.Práce se opírá i o historii oboru, za zrodem kterého profesní organizace stály. V závěru práce se nachází příloha, která shrnuje všechny popsané organizace. Výstupembakalářské práce je studijní opora do předmětu Teorie ošetřovatelství
This Bachelor thesis's theme are paramedic's professional organisations.The thesis is theoretical, and it describes paramedic's professional organisations in the Czech Republic and abroad. The thesis describes history of paramedics because it isimportant for professional organisations. In the end of the thesis there is an attachment. In this attachment there are named all organisations. The come out of the thesis is the script for the subject Theory of Nursing.
Description
Subject(s)
zdravotnický záchranář, zdravotnická záchranná služba, historie, profesníorganizace, profesní organizace zdravotnických záchranářů, systém zdravotní péče, paramedic, ambulance, history, professional organisations, professionalorganisations of paramedics, health care system
Citation
ISSN
ISBN