Využití vizuální analogové škály při hodnocení chronické bolesti v praxi

Title Alternative:Use of the visual analogue scale in the assessment of chronic pain in practice
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením chronické bolesti dle vizuální analogové škály. Je zaměřená na edukaci pacientů hodnotících intenzitu chronické bolesti dle VAS. Teoretická část práce vysvětluje mechanismus vzniku bolesti, zejména té chronické. Rozdíl mezi jednotlivými typy bolesti a její hodnocení. Hodnocení se zaměřuje na ošetřovatelskou činnost a role všeobecné sestry. K chronické bolesti neodmyslitelně patří ambulance bolesti, která je v teoretické části též zmíněna. Praktická část práce se zabývá mírou informovanosti pacientů o chronické bolesti a jejím hodnocením. Na základě analýzy získané z dat dotazníkového šetření, byl sestaven edukační standard a doplňující edukační brožura, pro pacienty, hodnotící svou chronickou bolest.
Description
74 stran, 22 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 brožura + 1 CD-ROM
Subject(s)
chronická bolest, terapie bolesti, chronic pain, pain therapy
Citation
ISSN
ISBN