Optimalizace tvaru platiny pletacího stroje

Title Alternative:The Optimisation of the Shape of Knitting Machine Sinker
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis focuses on the optimisation of the knitting machine sinker. The background research was accmplished an the first step. The following part deals with the analysis of the mathematical model of both current and new sinker shape, especially the influence over total load prespring. Further, the results of both sinker shape tension are compared. The last part contains optimisation of new sinker shape. Pro/ENGINEER Wildfire was used for solution of the mathematical model.
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru platiny pletacího stroje. Nejprve je provedena rešerže známých pletacích strojů. Další část textu se zabývá analýzou matematického modelu stávajícího i nového tvaru platiny, zejména vlivu předpružení na celkové zatížení. Dále jsou porovnány výsledky napětí obou tvarů platin. Poslední šást diplomové práce obsahuje optimalizaci nového tvaru platiny. K řešení matematického modelu je použit Pro/ENGINEER Widfire.
Description
katedra: KTS; přílohy: CD, výkres OPTIMALIZOVANY TVAR PLATINY KTS-M243 2008 A2; rozsah: 51
Subject(s)
knitting machine, sinker, mathematical model, finite element method, pletací stroj, platina, matematický model, metoda konečných prvků
Citation
ISSN
ISBN
Collections