Kalibrace fotolitograficky vyrobeného PVDF senzoru

dc.contributorHofman Miroslav, Ing. : 68092
dc.contributor.advisorHujer Jan, Ing. Ph.D. : 63725
dc.contributor.authorDudl, Martin
dc.date.accessioned2021-12-23T06:59:13Z
dc.date.available2021-12-23T06:59:13Z
dc.date.committed2022-4-30
dc.date.defense2021-09-06
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení citlivosti fotolitograficky vyrobeného PVDF senzoru. PVDF senzor byl vyroben z metalizované PVDF fólie fotolitografickou metodou, která umožňuje vytvořit senzor o námi požadovaných rozměrech. K PVDF senzoru byly následně přinýtovány elektrické vodiče, byl přelepen ochranou kaptonovou páskou a tento celek byl přile-pen na kovovou kalibrační destičku. Kalibrace se prováděla metodou pádu kuličky na sestavené kalibrační trati. Záznam kalibračního pádu byl pořízen kamerou mobilního telefonu ve speciálním režimu. Kalibrační signál byl změřen osciloskopickou měřicí kartou a zobrazen pomocí počíta-čového programu LabView SignalExpress 2012, pomocí něhož byl signál převeden do textové podoby. Pro zpracování kalibračních signálů byl vytvořen poloautomatický program v programo-vacím prostředí MATLAB. Naměřená textová data v něm byla následně vyhodnocena. Výstupem vyhodnocení byla kalibrační závislost senzoru, kterou lze přímo použít pro potřeby impaktního měření kolapsů kavitačních bublin.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the evaluation of the sensitivity of a photolithographically fabricated PVDF sensor. The PVDF sensor was made from metallized PVDF film using a photo-lithographic method that allows us to create a sensor with the dimensions we require. Electrical wires were subsequently riveted to the PVDF sensor. Then the PVDF sensor was taped over with protective kapton tape and this assembly was glued to a metal calibration plate. The calibration was performed using the ball drop method on a calibration track. The recording of the calibration drop was made by a mobile phone camera in a special mode. The calibration signal was measured with an oscilloscope measurement card and displayed by using the computer program LabView SignalExpress 2012, which was used to convert the signal into text file. A semi-automatic MATLAB program was created to process the calibration signals. The measured text data were subsequently evaluated in it. The output of the evaluation was the sensor calibration dependence, which can be directly used for the needs of impact measurement of cavitation bubble collapse.en
dc.description.mark
dc.format60 s. (87 053 znaků)
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202103590
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161272
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparKim, K. H., Chahine, G., Franc, J.-P. & Karimi, A. (2014) Advanced experimental and numerical techniques for cavitation erosion prediction. Dordrecht, Springer.par parWang, Y. C. & Chen, Y. W. (2007) Application of piezoelectric PVDF film to the measurement of impulsive forces generated by cavitation bubble collapse near a solid boundary. Experimental Thermal and Fluid Science. 32, 403-414.par parGaofeng, Z., Yanming, L., Zhengfeng, L., Lujun, C., Shirui G. & Huichao, S. (2018) A Flexible Thin Film Single-Point Force Sensor from PVDF Film. Journal of Modern Mechanical Engineering and Technology. 47-55.par parCong, J., Jing, J., Chen, C.~& Dai, Z. (2019) Development of a PVDF Sensor Array for Measurement of the Dynamic Pressure Field of the Blade Tip in an Axial Flow Compressor. Sensors.19 (6), 1404.par parPiezo Film Sensors Technical Manual (1999), Norrsitown, Measurement Specialties.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectfotolitografiecs
dc.subjectPVDF senzorcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectcitlivost filmucs
dc.subjectvyhodnocovací softwarecs
dc.subjectkavitacecs
dc.subjectphotolithographyen
dc.subjectPVDF sensoren
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectfilm sensitivityen
dc.subjectevaluation softwareen
dc.subjectcavitationen
dc.titleKalibrace fotolitograficky vyrobeného PVDF senzorucs
dc.titleCalibration of a photolithography made PVDF sensoren
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKEZ
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000024
local.identifier.stag41795
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisba5ba0bd-5078-46b7-b7ed-a246389565ac
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3590
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DUDL_BAKALARSKA_PRACE.pdf
Size:
3.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dudl_posudek_vedouci.pdf
Size:
113.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dudl_posudek_oponent.pdf
Size:
103.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections