Kondenzace atmosférické vlhkosti ve výměníku tepla pomocí CFD

Title Alternative:Condensation of Moist Air in Heat Exchanger Using CFD
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem je vytvoření numerického modelu reálného výměníku tepla, který umožní vizualizovat a kvantifikovat množství vznikajícího kondenzátu při různých podmínkách proudění. Práce zahrnuje rešerši literatury ke stanovení vhodného výpočetního modelu a tvorbu validačního modelu pro ověření správného nastavení výpočetního programu. Obsahuje též popis a výsledky experimentálního měření a jejich porovnání s výsledky získanými numerickou simulací. Práce se zabývá stanovením a zhodnocením veličin, které mají přímý podíl na tvorbě kondenzátu. Celková koncepce práce umožňuje snadné zorientování se v problematice CFD včetně vysvětlení funkce parametrů modelu.
Description
84 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
numerical modeling, heat exchangers, numerické modelování, výměníky tepla
Citation
ISSN
ISBN
Collections