Vliv vnějších elektromagnetických polí na kardiostimulační techniku

Abstract
Práce se zabývá interdisciplinárním tématem elektromagnetické kompatibility kardiostimulačních systémů, které se využívají v léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu. Představuje funkční principy těchto systému a vyobrazuje jejich interakci se zdrojem vnějšího silného nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Práce také popisuje mechanismy rušivých signálů a možnosti minimalizace jejich následků.
The work deals with interdisciplinary topic of the electromagnetic compatibility of pacemaker devices that are used to treat patients with heart rhythm disorders. It presents the funcional principles of these devices and describe its interaction with the source of external strong low frequency electromagnetic interference. The work describes the mechanisms of disturbance signals and methods to minimize its consequences.
Description
Subject(s)
Implantabilní zařízení, kardiostimulátor, elektromagnetická kompatibilita, elektrofyziologie, elektromagnetická interference, Implantable device, pacemaker, electromagnetic compatibility, electrophysiology, electromagnetic interference
Citation
ISSN
ISBN