Stanovení pasivních odporů na jehle pletařského stroje

Title Alternative:Assesment passivation resistance on needle knitting machine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis discusses measurement of passive resistance on platinum in a groove on a needle cylinder of a knitting machine. The introduction apprise of knitting technology, passive resistance, measuring methods of passive resistance and so-called stick and slip effect. The experimental part describes a concept of a method of measurement of passive resistance on platinum in a groove on a needle cylinder of a knitting machine. Using this method, a tension force of platinum lift is measured and than it is statistically analysed and compiled into graphs. Coefficients of friction and evaluation of results are being treated in the conclusion.
Tato bakalářská práce se zabývá měřením pasivních odporů na platině v drážce jehelního válce pletařského stroje. V úvodu je seznámení s pletařskou technologií, pasivními odpory, metodami měření pasivních odporů a popisem tzv. stick and slip efektu. V experimentální části je navrhnuta metodika měření pasivních odporů na platině v drážce jehelního válce pletařského stroje. Dále je na této metodice měřena tahová síla zdvihu platiny, která je statisticky vyhodnocena a zpracována do grafů. V závěru jsou přepočítány koeficienty tření a vyhodnocení výsledků.
Description
katedra: KTS; přílohy: 10 výkresů, 1 CD ROM; rozsah: 67
Subject(s)
knitting technology, passive resistance, stick and slip effect, coefficient of friction, pletařská technologie, pasivní odpory, stick and slip efekt, koeficient tření
Citation
ISSN
ISBN
Collections