Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry a jejich komplikace v intenzivní péči

Title Alternative:Nursing care of central venous catheters and their complications in intensive care
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou centrálních žilních katétru a jejich komplikace v intenzivní péči. Po úvodu následuje stručný popis anatomie a fyziologie žilního řečiště, v krátkosti je zmíněna historie centrálních katétru. Dále popisuje typy zavádění katétrů, indikace, kontraindikace, přístupové cesty do centrálního žilního řečiště. Zabývá se také přípravou pacienta k zavedení centrálního žilního katétru a také jeho dekanylaci. Také se zabývá ošetřovatelskou péčí o centrální žilní katétr. V krátkých kapitolách byla zmíněná i infuzní terapie, krevní převody, parenterální výživa. V dalších kapitolách práce jsou popsány časné a pozdní komplikace u pacienta s centrálním žilním katétrem. Praktická část se zabývá výsledky dotazníkového šetření. Výsledky byly zpracovány do tabulek, grafů a komentářů. Praktická část zahrnuje také statistiku, která byla vypočítána z dat dotazníkového šetření.
Description
112 s., 31 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, intenzivní péče, nursing care, intensive care nursing
Citation
ISSN
ISBN