Monitorování vybraných parametrů svařovacího procesu a kvalita odporových bodových svarů.

Title Alternative:Monitoring of selected welding process parameters and spot welds quality
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is engaged in observing of selected forces causing deterioration of electrodes during welding process and final quality of spot welds. The characteristics of resistance welding methods and their physical principles are mentioned here. The basic parameters of welding and their influence on the resistance welds quality are described here as well as ways of spot welds quality assessment with methodical procedures for destructive and non-destructive tests. The goal of this work was to work out a method of processing of data acquired immediately after finishing a weld and thus enabling the correction of welding parameters before next weld creation. About as good as it could be experimental software was designed for monitoring dynamic current flow and tension in dependence on time.
Diplomová práce se zabývá sledováním vybraných vlivů způsobujících opotřebení elektrod v průběhu svařovacího procesu a výslednou kvalitou bodových svarů. Jsou zde uvedeny charakteristiky odporových metod svařování a jejich fyzikální podstaty. Popsány jsou základní svařovací parametry, jejich vliv na kvalitu odporových svarů a způsoby hodnocení kvality bodových svarů metodickými postupy destruktivními a nedestruktivními zkouškami. Cílem práce bylo vypracovat postup zpracování naměřených dat okamžitě po provedení svaru a umožnit tak korekci v nastavení svařovacích parametrů před vytvořením následujícího svaru. V rámci možností byl navržen experimentální program, který monitoruje dynamický průběh proudu a napětí v závislosti na čase.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD; rozsah: 63 s., 7 s. příloh
Subject(s)
welding process, spot welds quality, forces causing deterioration of electrodes, odporové svařování, svařovací parametry, opotřebení elektrody, kvalita bodových svarů, dynamický průběh proudu napetí odporu
Citation
ISSN
ISBN
Collections