Rozložení deformace materiálu při volném ohybu

Title Alternative:The distribution of deformation in free-bending
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Knowledge level shift the neutral bending axis of the material is a prerequisite for qualifying dimension design of bent parts. The position of the neutral axis is related, inter alia, the change in material thickness and distribution of deformation at the bend.
Znalost míry posunutí neutrální osy materiálu při ohýbání je základním předpokladem pro kvalifikovaný návrh rozměru polotovaru ohýbaných dílů. S polohou neutrální osy souvisí mimo jiné i změna tloušťky materiálu a rozložení deformace v místě ohybu.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD; rozsah: 58 s. (34 595 znaků)
Subject(s)
neutral axis, deformation, free-bending, neutrální osa, deformace, volný ohyb
Citation
ISSN
ISBN
Collections