Geriatrické syndromy-inkontinence, imobilita

Title Alternative:Geriatrics syndromes-incontinence,immobillity
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou oblast. Teoretická část se zabývá geriatrickými syndromy. Pozornost je věnována zejména změnám v pohybové aktivitě a inkontinenci. Tato hlavní témata jsou rozepsaná do ošetřovatelského procesu. Další složky obsahují biopsychosociální změny stáří, ostatní časté geriatrické syndromy a komunikaci. Praktická část je zpracována metodou dotazníku, rozhovoru, pozorování a kasuistiky. Zaměřuje se na nejčastější geriatrické syndromy a kvalitu ošetřovatelské péče.
Bachelor's work is divided into theretical and practical part. The teoretical part deals with geriatric's syndromes. Attention is paid mainly to changes in physical activity and incontinence. The main topics are broken down into the nursing process. other folders contain text biopsychosocial exchange old,other frequent geriatric syndromes and communication. The practical part is processed using a questionnaire, interwiews, comparisons and casuistics. It focuses on the most common geriatric syndromes and quality of nursin care.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 67s.
Subject(s)
dekubit, geriatrické syndromy, hypomobilita, imobilita, inkontinence, dekubitus, geriatrics syndromes, hypomobility, imobility, incontinence
Citation
ISSN
ISBN