Vliv teploty formy při vstřikování na svařitelnost nanokompozitního polyoximetylenu ultrazvukem

Title Alternative:Influence of injection mould temperature of nanocomposite polyoximethylen on ultrasonic weldability
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelors work is evaluating influence of mould temperature during injecting of nanocomposite polyoximethylen on ultrasonic weldability. Experiment, injection of testing specimens, ultrasonic weldability and shear test of weld poitn are described. Evaluation is created for polyoximethylen without fillers and for polyoximethylen with added nanoelements.
Tato bakalářská práce hodnotí vliv teploty formy při vstřikování na svařitelnost ultrazvukem a porovnání vlivu nanočástic v materiálu. V práci je popsán postup experimentu, vstřikování zkušebních vzorků, svařování ultrazvukem, a zkouška pevnosti svarového spoje. Hodnocení je provedeno pro polyoximethylen bez plniv a pro polyoximethylen s přídavkem nanočástic.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD ROM; rozsah: 44 s.,12 s. příloh
Subject(s)
injecting, ultrasonic welding, shear test, vstřikování, svařování ultrazvukem, smyková zkouška
Citation
ISSN
ISBN
Collections