ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH POHONŮ VE ZKUŠEBNĚ POWERTRAIN

Abstract
Cílem bakalářské práce je najít uspořádání zkušebny POWERTRAIN pro následující zkoušení elektrických pohonů. Úloha dané práce spočívá v korektním návrhu rámové konstrukce a její pevnostní kontroly pro správné uložení pohonu a vhodného spojení se zkoušecím prvkem. V práci je popsáno rozdělení druhů elektromotorů jejich aplikace pro eMobilitu.
The aim of the bachelor's thesis is to find organization of the POWERTRAIN testing laboratory for the following testing of electric drives. The task of the work consists in the correct design of the frame construction and its stress analysis for the correct placement of the drive and appropriate connection with the tested element. The division of types of electric motors and their applications for eMobility is descripted in this work.
Description
Subject(s)
Zkoušení, eMobilita, zkušebna POWERTRAIN, elektrické pohony, konstrukce, navrhování, Testing, eMobility, POWERTRAIN testing laboratory, electric drives, construction, design
Citation
ISSN
ISBN
Collections