Sledování vlivu nátěru litinové kokily na tepelné poměry soustavy odlitek tvaru desky-forma

Title Alternative:Monitoring of thermal zones in cast iron mould-casting system
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se zabývá sledováním tepelných dějů v soustavě litinová kokila - odlitek tvaru desky při použití různých ochranných nátěrů líce formy. Velká pozornost je věnována simulaci těchto dějů s ohledem na použití součinitele přestupu tepla mezi odlitkem a slévárenskou formou.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections