Návrh úprav podvozku vozidla

Abstract
Tato práce popisuje základní typy podvozků používaných u motorových vozidel. Dále se zabývá měřením polohy kinematických bodů vozidla Toyota Mr2 pomocí 3D optického skeneru EinScan Pro. Následně se věnuje analýze a úpravě tohoto zavěšení s využitím softwaru Lotus Suspension Analysis. Poté zpracovává konstrukční návrh úpravy zavěšení kol a jeho pevnostní analýzu.
This work describes the basic types of chassis used in motor vehicles. It also deals with measuring the position of the kinematic points of the Toyota Mr2 vehicle using a 3D optical scanner EinScan Pro. Finally, it deals with the analysis and modification of this suspension using Lotus Suspension Analysis. Then it foceses on a design of vehicle's chassis modification and its strength analysis.
Description
Subject(s)
podvozek, zavěšení McPherson, víceprvkové zavěšení, Toyota Mr2, optický 3D skener, kinematické body, geometrie zavěšení, chassis, McPherson suspension, multi-link suspension, Toyota Mr2, optical 3D scanner, kinematic points, suspension geometry
Citation
ISSN
ISBN
Collections