Role sestry při edukaci pacientek po operaci karcinomu prsu

Title Alternative:Nurse´s role in educating patients after breast cancer sugery
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice edukace pacientek po operaci karcinomu prsu všeobecnou sestrou na chirurgickém oddělení. Před propuštěním pacientky do domácího prostředí je pacientka edukovaná v oblasti rozpoznání komplikací, které se mohou po operaci karcinomu prsu objevit, pacientky umí pečovat o jizvu, zná pohybová cvičení a režimová opatření, která směřují k prevenci lymfedému. Pacientka je seznámena s možností pomoci psychologa a existencí pacientských organizací sdružující onkologicky nemocné pacienty. Výzkumná část je vedena technikou kvantitativního výzkumu s použitím dotazníku pro všeobecné sestry a pacientky po operaci karcinomu prsu se zaměřením na zjištění formy a obsahu edukačního procesu a zjištění faktorů, které edukační proces negativně ovlivňují za strany pacientky a všeobecné sestry. Výstupem bakalářské práce je návrh specializovaného edukačního plánu, který napomůže zkvalitnit edukaci pacientek po operaci karcinomu prsu.
Description
83 s., 20 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
zdravotní sestry, karcinom prsu, nurses, breast carcinoma
Citation
ISSN
ISBN