Výukový model chytrého domu s inteligentní elektroinstalací

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému výukového modelu chytrého domu s inteligentní elektroinstalací (osvětlení, topení, alarm). Pro realizaci řídicího systému je použita deska Arduino. Ovládání všech prvků je umožněno lokálně, nebo vzdáleně pomocí telefonu s operačním systémem Android. V úvodní části diplomové práce jsou vysvětleny pojmy chytrá domácnost a inteligentní elektroinstalace, následuje popis vývojové desky Arduino a dalších použitých součástek. V praktické části je popsán způsob zapojení a řízení všech prvků modelu chytrého domu.
The master thesis deals with development of a control system for educational model of smart home with intelligent wiring (lighting, heating, alarm). The Arduino board is used to implement the control system. All components can be controlled locally or remotely using an Android phone. The first part of the thesis explains the concepts of smart home and intelligent wiring, followed by a description of the development board Arduino and other used components. The practical part describes the way of connecting and controlling all components of the smart home.
Description
Subject(s)
Chytrý dům, inteligentní elektroinstalace, Arduino, Smart home, intelligent wiring, Arduino
Citation
ISSN
ISBN
Collections