Péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou

Title Alternative:Care of patient with Alzheimer's disease
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku Alzheimerovy choroby. V teoretické části stručně popisuju problematiku demence, ve výzkumné části zjišťuji znalosti zdravotních sester na oddělení LDN v porovnání se sestrami z oddělení specializujících se na péči o pacienta s demencí. Dále zjišťuji souvislost mezi délkou praxe sestry a úrovní jejích znalostí. Posledním cílem mého výzkumu je zjištěnínejčastějších komplikací objevujících se při péči o pacienta s Alzheimerovou chorobou. Výzkum probíhal formou anonymních dotazníků rozdaných zdravotním sestrám na odděleních LDN Krajské nemocnice Liberec, CEDR v Jablonci nad Nisou, v Domově seniorů Františkov v Liberci a v Diakonii ČCE ve Dvoře Králové nad Labem. Dle předpokladu z výzkumu vyplymulo, že sestry z oddělení specializovaných na péči o pacienta s demencí mají větší povědomí o problematice Alzheimerovy choroby než sestry z oddělení LDN. Průměrně zodpověděly 79,8% otázek správně, kdežto sestry z LDN pouze 64,71% otázek. Při porovnání úrovně znalostí sester podle délky praxe v oboru jsem dospěla k následujícím zjištěním: Sestry, které pracují v oboru 10 a méně let odpověděly správně v průměru na 69,7% otázek. Sestry s praxí delší než 10 let dopadly o něco lépe, dosáhly v průměru 74,29% správných odpovědí. Z výzkumu vyplývá, že by bylo vhodné zvýšit povědomí sester o problematice Alzheimerovy choroby, zejména na odděleních dlouhodobé péče, ikde se sestry s takovými pacienty setkávají velice často, nemají však dostatečné informace o Alzheimerově chorobě, které by jim mohly péči značně usnadnit. na otázku, zda sestry absolvovaly nějaké školení či seminář týkající se dané problematiky zodpovědělo 69% tespondentů Ano. 84,5% sester by uvítalo více informací o Alzheimerově chorobě.
Description
71 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
Alzheimer's disease, nursing care, Alzheimerova choroba, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN