Stanovení vlivu znečištění oleje na redukci průměru dříku při technologii protlačování

Title Alternative:Determination of oil contamination influence to the shank diameter reduction during extrusion technology