Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018-2022

Abstract
Smluvní strany společně uzavřely dne 28. 5. 2018 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění a elektronických informačních zdrojů na období 2018 - 2022, která upravuje provozní a ekonomické podmínky zajištění a zpřístupnění požadovaných elektronických informačních zdrojů.Tímto dodatkem se neprovádí jiná změna Smlouvy, než změna uvedená v odst. 2.1. tohoto dodatku.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections