Prevence nozokomiální infekce v ošetřovatelské péči u operačních ran

Title Alternative:Prevention of nosocomial infections in nursing care for surgical wounds
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o nozokomiálních nákazách v souvislosti s ošetřovatelskou péčí o operační ránu. Teoretická část vychází z uvedené literatury a zabývá se definicí a rozdělením nozokomiálních nákaz, rozdělením ran, předoperační přípravou pacienta a přípravou operačního pole. V neposlední řadě se teoretická část zabývá prevencí nozokomiálních nákaz při převazu operační rány a popisuje samotný převaz a péči o operační ránu a její okolí. V empirické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, zaměřené na teoretické znalosti všeobecných sester a jejich zvyklostí v péči o operační ránu.
Description
77 s., 24 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nursing care, surgical infections, ošetřovatelská péče, chirurgické infekce
Citation
ISSN
ISBN